Skip to main content

Turkish language and literature studies

Department: Turkish language and literature

Faculty coordinator: Aida Džiho Šator

Email: aida.dziho@unmo.ba

Course  Study cycle  Semester  ECTS  Language  Contact person  Email Syllabus
Türk Diline Giriş I  BSc  7 Turkish 

doc. dr. Mehmet Emre Çelik

asist. Jasmina Turajlić

jasmina.turajlic@unmo.ba  
Türk Tarihi  BSc  6 Turkish  doc. dr. Mehmet Emre Çelik
asist. Jasmina Turajlić
jasmina.turajlic@unmo.ba  
Türk Diline Giriş II  BSc  II  7 Turkish  doc. dr. Mehmet Emre Çelik
asist. Jasmina Turajlić
jasmina.turajlic@unmo.ba  
Türkçede yazmanın
temelleri
BSc  II  6 Turkish  doc. dr. Mehmet Emre Çelik  jasmina.turajlic@unmo.ba  
Ses Bilgisi  BSc  II  6 Turkish  doc. dr. Mehmet Emre Çelik
asist. Jasmina Turajlić
jasmina.turajlic@unmo.ba  
Türk Dili I  BSc  III  8 Turkish  doc. dr. Mehmet Emre Çelik  jasmina.turajlic@unmo.ba  
Kullanımı Türkçesi  BSc  III  5 Turkish  doc. dr. Mehmet Emre Çelik  jasmina.turajlic@unmo.ba  
Osmanlı Türkçesi I  BSc  III  7 Turkish  doc. dr. Mehmet Emre Çelik

jasmina.turajlic@unmo.ba  
Dil Araştırmalari  BSc  III  5 Turkish  doc. dr. Mehmet Emre Çelik
asist. Jasmina Turajlić
jasmina.turajlic@unmo.ba  
Türk Dili II  BSc  IV  8 Turkish  doc. dr. Mehmet Emre Çelik  jasmina.turajlic@unmo.ba  
Türkçe olarak yazma  BSc  IV  6 Turkish  doc. dr. Mehmet Emre Çelik  jasmina.turajlic@unmo.ba  
Osmanlı Türkçesi II  BSc  IV  7 Turkish  doc. dr. Mehmet Emre Çelik

jasmina.turajlic@unmo.ba  
Dil Araştırmalari II  BSc  IV  4 Turkish  doc. dr. Mehmet Emre Çelik
asist. Jasmina Turajlić
jasmina.turajlic@unmo.ba  
Türk Dilinin Grameri I  BSc  8 Turkish  doc. dr. Mehmet Emre Çelik
ass. Jasmina Turajlić
jasmina.turajlic@unmo.ba  
Morfoloji  BSc  6 Turkish  doc. dr. Mehmet Emre Çelik

jasmina.turajlic@unmo.ba  
Türkçe Lehçeleri  BSc  6 Turkish  doc. dr. Mehmet Emre Çelik  jasmina.turajlic@unmo.ba  
Türk Dilinin Grameri II  BSc  VI  8 Turkish  doc. dr. Mehmet Emre Çelik
ass. Jasmina Turajlić
jasmina.turajlic@unmo.ba  
Cümle Bilgisi  BSc  VI  6 Turkish  doc. dr. Mehmet Emre Çelik  jasmina.turajlic@unmo.ba  
Türkçe Lehçeleri II  BSc  VI  4 Turkish  doc. dr. Mehmet Emre Çelik  jasmina.turajlic@unmo.ba  
Semantik  BSc  VII  7 Turkish  doc. dr. Mehmet Emre Çelik  jasmina.turajlic@unmo.ba  
Yeni Türk Edebiyatı  BSc  VII  7 Turkish  doc. dr. Mehmet Emre Çelik

jasmina.turajlic@unmo.ba  
Geleneksel Türk
Tiyatrosu
BSc  VII  6 Turkish  doc. dr. Mehmet Emre Çelik

jasmina.turajlic@unmo.ba  
Modern Türk Dili  BSc  VIII  7 Turkish  doc. dr. Mehmet Emre Çelik
asist. Jasmina Turajlić
jasmina.turajlic@unmo.ba  
Yeni Türk Edebiyatı  BSc  VIII  6 Turkish  doc. dr. Mehmet Emre Çelik

jasmina.turajlic@unmo.ba  
Osmanlı
İmparatorluğu
kültürü ve sanatı
BSc  VIII  5 Turkish  doc. dr. Mehmet Emre Çelik

jasmina.turajlic@unmo.ba  

Cookie Notice

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi at nibh rhoncus, tempor magna non, feugiat nisi.

Back to top