Skip to the content

O nama

 

Međunarodna i međuuniverzitetska saradnja Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru se ostvaruje u okviru aktivnosti temeljenih na bilateralnim ugovorima, u okviru međunarodnih univerzitetskih mreža, međunarodnih projekata Europske komisije, te drugih aktivnosti.