Poziv za nominacije za razmjenu studenata, nastavnog osoblja Univerziteta u zimskom semestru 2024/25

U sklopu KA 171 Erasmus+ akcije međunarodne kreditne mobilnosti, studenti, nastavno osoblje Univerziteta mogu da apliciraju za razmjenu na različitim Univerzitetima u Evropskoj Uniji u zimskom semestru akademske 2024/25.

Razmjena se može ostvariti sa sljedećim Univerzitetema, u skladu sa navedenim oblastima, kategorijama i kvotama:

Br

Univerzitet na koji se može nomonovati

Oblasti na koje se može nominovati

Vrsta mobilnosti i

kvote

 Korisni linkovi

 Napomena

1

Univerzitete La Sapinca u Rimu

sve oblasti koje se daju na engleskom jeziku dolaznim studentima

Studenti prvog ciklusa jedan (1)

https://corsidilaurea.uniroma1.it/en

U ovu mrežu iz BiH su uključeni još i Univerzitetu u Banja Luci, Univerzitet u Tuzli, Univerzitet u Sarajevu i Univerzitet u Zenici.

 

2

Univerzitet u Ljeidi

IT, građevina, mašinstvo

Studenti prvog i drugog ciklusa jedan (1)

Mobilnost u svrhu predavanja jedan (1)

Bachelor: http://www.udl.cat/ca/en/studies/studies_bycentres/

Master: http://www.udl.cat/ca/en/studies/poficials_eng/

 

 

3

MIND mreža (Univerzitet u Portu)

sve oblasti koje se daju na engleskom jeziku dolaznim studentima

Student prvog i drugog ciklusa pet (5)

 

Mobilnost u svrhu predavanja osam (8)

https://mind23.up.pt/courses

U ovu mrežu iz BiH je uključen i Univerzitet u Sarajevu. Koordinator mreže je Univerzitet u Portu, ali student mogu da apliciraju I na Univerzitet u Minju, Univerzitet u Aveiru i Univerzitet Trás-os-Montes iAlto Douro

 

4

Univerzitet u Saralandu

Pravo, njemački i engleski jezik

Studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa jedan (1)

Mobilnost u svrhu predavanja (2) dva

 

https://www.lsf.uni-saarland.de/qisserver/rds?state=user&type=8&topitem=lectures&breadCrumbSource=portal

https://www.uni-saarland.de/en/university/organization/faculties.html

 

 

Svi zainteresovani studenti, nastavno osoblje koji žele da ostvare razmjenu sa navedenim Univerzitetima treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba  mailom namjere.

Mail namjere za studente uključuje sljedeće dokumente: prijedlog ugovora o učenju potpisan od strane fakultetskog koordinatora, dokaz o znanju engleskog jezika, pismo motivacije (na engleskom jeziku), potvrda o prosjeku, sken pasoša i Europass CV (na engleskom jeziku).

Nominacije prvoupisanih studenata, apsolvenata i imatrikulanata neće biti uzimane u obzir.

Lista fakultetskih koordinatora je dostupna na: https://iro.unmo.ba/incoming/erasmus-faculty-coordinators/

Ugovor o učenju: https://iro.unmo.ba/dokumenti/ (treći dokument odozgo)

Mail namjere za nastavno osoblje uključuje sljedeće dokumente: plan aktivnosti, pismo motivacije (na engleskom jeziku) dokaz o poznavanju engleskog jezika i Europass CV (na engleskom jeziku).

Test o poznavanju engleskoj jezika se polaže u Kancelariji za mewđunarodnu saradnju, besplatan je i može se koristiti isključivo za nominovanje za razmjenu.

Nastavno osoblje se može nominovati za mobilnosti u svrhu predavanja. Nominovani moraju biti stalno uposleni na Univerzitetu.

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDf formatu. Krajnji rok za nominaciju je 20.03.2023 do 23:59.

Svi ostali pozivi bit će naknadno objavljeni.

 

 

Kontakt

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
Univerzitetski Kampus
88104, Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 36 570 790

eMail: international[@]unmo[.]ba

Cookie Notice

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi at nibh rhoncus, tempor magna non, feugiat nisi.

Back to top