Međunarodna i međuuniverzitetska saradnja Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru se ostvaruje u okviru aktivnosti temeljenih na bilateralnim ugovorima, u okviru međunarodnih univerzitetskih mreža, međunarodnih projekata Europske komisije, te drugih aktivnosti.

Univerzitet ima potpisane bilateralne ugovore o saradnji sa 32 univerziteta u 19 država. Posebno se ističe učestvovanje Univerziteta „Džemal Bijedić“ u programu Erasmus u okviru kojega se realizira međunarodna razmjena studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja. Od 2014/15 godine sklopljeno je više od 30 Erasmus ugovora koji predstavljaju dobar temelj za razvoj međunarodne suradnje s tendencijom proširenja na saradnju na naučnim i stručnim istraživačkim projektima, kao i organiziranje zajedničkih konferencija i ljetnih škola.

Univerzitet je aktivni član u sljedećim mrežama:

  • EUA – European University Association / Evropska univerzitetska asocijacija – predstavnik evropskih univerziteta i državnih rektorskih konferencija, krovna organizacija visokog obrazovanja u Evropi, broji 777 članova iz 45 zemalja;
  • UniAdrion – Univerzitetska mreža koja ima cilj održavati trajnu saradnju među univerzitetima i istraživačkim centrima u jadransko-jonskom bazenu;
  • IUC Dubrovnik – regionalna mreža univerziteta sa sjedištem u Dubrovniku;
  • AINSEE – Akademska informacijska mreža za jugoistočnu Evropu, koja osigurava podatke o visokom obrazovanju u jugoistočnoj Evropi – o stipendijama, programima i sl.;
  • Europa World of Learning – međunarodni vodič kroz visokoškolske institucije;
  • BUA – Asocijacija Univerziteta Balkana – osnovni cilj asocijacije univerziteta Balkana je utvrđivanje vizije kroz rad univerziteta, biblioteka i istraživačkih centara na Balkanu na temelju zajedničkih globalnih vrijednosti uzimajući u obzir potrebe danas;
  • Rektorski forum Jugoistočne Europe i Zapadnog Balkana – mreža za unapređenje interinstitucijske i međunarodne saradnje u jugoistočnoj Europi i zapadnom Balkanu;

 

Kao institucija visokog obrazovanja Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru nastoji da podstakne stvaranje okruženja u kojem će se studenti i akademsko osoblje razvijati kako na privatnom tako i na profesionalnom polju. Cilj Univerziteta je svakodnevno ohrabrenje studenata da razvijaju svoje sposobnosti u globalnom okruženju i da im pomogne u izgradnji temelja kako bi postali budući istraživači i kreativni umovi koji će biti u stanju da doprinose razvoju društva u Bosni i Hercegovini.

Vizija Kancelarije za međunarodnu saradnju jeste stvoriti 'međunarodni kampus' kao mjesto susreta različitih kultura i nacija gdje će se studenti osjećati sigurno da pređu granicu prosjeka i zakorače u svijet nauke koja ne priznaje bilo kakvu vrstu ograničenja i ne prihvata strah od neuspjeha, imajući u vidu da upravo studenti treba da budu nosioci promjena.

Fokus Kancelarije za međunarodnu saradnju su prvenstveno studenti. Promovisanjem mobilnosti studenta želimo ih ohrabriti da razviju međunarodne kompetencije u svijetu globalizacije, to će im  pružiti niz mogućnosti kako u profesionalnom tako i privatnom životu. Svi profesori i studenti koji izaberu Univerzitet za svoju destinaciju mobilnosti obogaćuju akademski život kampusa i doprinose promovisanju internacionalizacije na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

 

Prorektor za međunarodnu saradnju

Rijad Novaković

rijad.novakovic[@]unmo.ba

Referent za međunarodnu saradnju

Mirsada Behram

mirsada.behram[@]unmo.ba

Student asistent

Husein Marić

iro.student[@]unmo.ba

Student asistent

Lejla Repeša

iro.student[@]unmo.ba

Kontakt

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
Univerzitetski Kampus
88104, Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 36 570 790

eMail: international[@]unmo[.]ba

Cookie Notice

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi at nibh rhoncus, tempor magna non, feugiat nisi.

Back to top