Nominacije za razmjenu osoblja u ljetnom semestru 2023/24 na Univerzitetu u Granadi – Sedmica međunarodne saradnje

Nominovati se može samo stalno uposleno nastavno i nenastavno osoblje Univerziteta. Nastavno osoblje se može nominovati i za mobilnost u svrhu predavanja i za mobilnost u svrhu psposobljavanja dok se nenastavno osoblje može registrovati isključivo u svrhu osposobljavanja

Sedmica međunarodne saradnje će se održati u Kampusu Univerziteta u Granadi  u Ceuti (afrički kontinent) i obuhvatit će kombinirani intenzivni programi (Blended Intensive Program) i nove mogućnosti mobilnosti u okviru programa Erasmus+. Sedmica međunarodne sadadnje će se održati od 10. do 14. juna. 2024.

Oblasti za koje je moguće aplicirati su one oblasti koje se izučavaju na Univerzitetu u Granadi i koje su podudarne sa oblastima koje se izučavaju na Univerzitetu "Džemal Bijedić” u Mostaru.

Kvota će se odrediti u skladu sa budžetom koji je odobren Univerzitetu u Granadi kao koordinatoru programa.

Zainteresovano nastavno i nenastavno osoblje koji žele da ostvare razmjenu na Univerzitetu u Granadi treba da se javi u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za nastavno i nenastavno osoblje uključuje sljedeće dokumente: plan aktivnosti, pismo motivacije (na engleskom jeziku) dokaz o poznavanju engleskog jezika i Europass CV (na engleskom jeziku).

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDF formatu do 18.04.2024. godine.

Kontakt

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
Univerzitetski Kampus
88104, Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 36 570 790

eMail: international[@]unmo[.]ba

Cookie Notice

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi at nibh rhoncus, tempor magna non, feugiat nisi.

Back to top