Mogućnost razmjene osoblja na La Sapienza Univerzitetu za sedmicu međunarodne saradnje u oktobru 2024

Nominovati se može samo stalno uposleno nastavno i nenastavno osoblje Univerziteta. Nastavno osoblje mora biti najmanje u zvanju docenta.

Moguće se nominovati za sve oblasti koje se daju na Univerzitetu La Sapienza kao ponuda na engleskom jeziku. Kvota će se odrediti u skladu sa budžetom koji je odobren  La Sapienza Univerzitetu kao koordinatoru programa. U ovu mrežu iz BiH su uključeni još i Univerzitetu u Banja Luci, Univerzitet u Tuzli i Univerzitet u Sarajevu.

Zainteresovano nastavno i nenastavno osoblje koji žele da ostvare razmjenu na La Sapienza Univerzitetu  treba da se javi u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za nastavno i nenastavno osoblje uključuje sljedeće dokumente: plan aktivnosti, pismo motivacije (na engleskom jeziku) dokaz o poznavanju engleskog jezika i Europass CV (na engleskom jeziku).

Mobilnost se treba ostvariti od 14.10. do 18.10.2024

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDF formatu do 25.04.2024. godine.

Kontakt

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
Univerzitetski Kampus
88104, Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 36 570 790

eMail: international[@]unmo[.]ba

Cookie Notice

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi at nibh rhoncus, tempor magna non, feugiat nisi.

Back to top