Mogućnost razmjene studenata i nastavnog i nenastavnog osoblje na Nova Univerzitetu u Lisabonu u ljetnom semestru 2022/23

Oblast na koje se može nominovati je IT, poslovna informatika i komjuterski inžinjering (Mašinski fakultet).

Nominovati se mogu samo redovni studenti prvog i drugog ciklusa i kvota je 2.

Nastavno osoblje, najmaje u zvanju docenta, i nenastavno osoblje moraju biti stalno uposleni na Univerzitetu. Nastavno osoblje može aplicirati za mobilnosti u svrhu predavanja ili osposobljavanja dok nenastavno osoblje može aplicirati isključivo za mobilnost u svrhu osposobljavanja. Kvota za mobilnost u svrhu predavanja je 4, dok se kvota za mobilnost u svrhu osposobljavanja je također .3

U ovoj mreži mobilnosti dijelimo sa Univerzitetom u Bihaću, Univerzitetom u Tuzli i Univerzitetom u Sarajevu.

Svi zainteresovani studenti, nastavno i nenastavno osoblje koji žele da ostvare razmjenu na Nova Univerzitetu u Lisabonu treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za studente uključuje sljedeće dokumente: pismo motivacije (na engleskom jeziku), potvrda o prosjeku, dokaz o znanju engleskog jezika, prijedlog ugovora o učenju, sken pasoša i Europass CV (na engleskom jeziku).

Mail namjere za nastavno i nenastavno osoblje uključuje sljedeće dokumente: plan aktivnosti, pismo motivacije (na engleskom jeziku) dokaz o poznavanju engleskog jezika i Europass CV (na engleskom jeziku).

Nominacije studenta koji su tek upisali jedan od fakulteta Univerziteta, apsolvenata i imatrikulanata neće biti uzimane u obzir.

Lista fakultetskih koordinatora Univerziteta je dostupna na: https://iro.unmo.ba/incoming/erasmus-faculty-coordinators/

Ugovor o učenju: Ugovor o učenju dostupan na: https://iro.unmo.ba/dokumenti/ (treći dokument odozgo).

Koristan link https://www.up.pt/icmunl2020/courses

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDF formatu do 15.09.2022 godine u 23:59.

Kontakt

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
Univerzitetski Kampus
88104, Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 36 570 790

eMail: international[@]unmo[.]ba

Cookie Notice

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi at nibh rhoncus, tempor magna non, feugiat nisi.

Back to top