CEEPUS freemover mobilnosti u akademskoj 2022/23

Studenti i nastavnici Univerziteta mogu da apliciraju za mobilnost u okviru CEEPUS programa kao kategorija freemover. Freemover aplikacije za ljetni semester će biti otvorene od 01.07. do 30.11. 2022.

Freemover aplikacija je predviđena za student i nastavnike čiji fakulteti/odsjeci nisu partneri u aktivnim CEEPUS III mrežama ali su članice jedniog od javnih Univerziteta u BiH.

Svi zaintersovani treba da prilože dva pisma preporuke i pismo prihvata. Nastavnici prilažu pismo prihvata za nastavnike.

Pismo preporuke ocvjerava matična visokoškolska ustanova dok pismo prihvata ovjerava viskoškolska ustonova domaćin.    

Aplicira se on line putem http://www.ceepus.info/ gdje se nakon registracije preuzimaju i potrebni dokumenti

Kontakt: branka.avdibegovic@mcp.gov.ba

CEEPUS je skraćenica za centralnoevropski program razmjene za univerzitetske studije. Zemlje članice su: Albanija, Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Češka Republika, Hrvatska, Mađarska,  , Moldavija, Poljska, Rumunija, Sjeverna Makedonija, Srbija, Slovačka Republika i Slovenija. U ptrogramu također učestvuju I Univerzitet u Prištini, Univerzitet u Peći i Univerzitet u Prizrenu.

Kontakt

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
Univerzitetski Kampus
88104, Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 36 570 790

eMail: international[@]unmo[.]ba

Cookie Notice

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi at nibh rhoncus, tempor magna non, feugiat nisi.

Back to top