Prvi poziv za nominacije za razmjenu u ljetnom semestru 2022/23

U sklopu KA 107 Erasmus+ akcije međunarodne kreditne mobilnosti, studenti i nastavno i nenastavno osoblje Univerziteta mogu da apliciraju za razmjenu sa različitim Univerzitetima u Evropskoj Uniji u ljetnom semestru akademske 2022/23.

Nominacije prvopuisanih studenta, apsolvenata i imatrikulanata se neće uzimati u obzir.

Nastavno osoblje, najmaje u zvanju docenta, i nenastavno osoblje moraju biti stalno uposleni na Univerzitetu. Nastavno osoblje se može nominovati za mobilnosti u svrhu predavanja ili osposobljavanja dok nenastavno osoblje se može nominovati isključivo za mobilnost u svrhu osposobljavanja.

Razmjena se može ostvariti sa sljedećim Univerzitetema, u skladu sa navedenim oblastima, kategorijama i kvotama:

Univerzitet La Sapienza – sve oblasti koje se daju na Univerzitetu La Sapienza kao ponuda na engleskom jeziku dolaznim studentima –nastavno osoblje (1). U ovu mrežu iz BiH su uključeni još i Univerzitetu u Banja Luci, Univerzitet u Tuzli i Univerzitet u Sarajevu.

Karl Fransenz Univerzitet u Grazu – sve oblasti koje se daju na Univerzitetu Karl Fransenz Univerzitetu u Gracu kao ponuda na engleskom jeziku dolaznim studentima – studenti prvog i drugog ciklusa (1), mobilnost u svrhu predavanja (1). U svrhu nominovanja nastavno osonblje će morati da podnese i pozivno pismo sa odnosnog odsjeka/odjela. Kontak za pomoć pri uspostavljanju kontakta sa potencijalnim domaćinom staffmobility@uni-graz.at. Ukoliko se ne dobije pozivno pismo u roku predviđenom za nominaciju, podnosi se mail kojim je kontaktiran Karl Fransenz Univerzitetu u Gracu, sa odgovorom na mail.

Klod Bernard Univerzitet Lion1 – mašinstvo, građevina i ekonomija – mobilnost u svrhu predavanja (2) mobilnost u svrhu osposobljavanja (1)

Svi zainteresovani studenti koji žele da ostvare razmjenu sa navedenim Univerzitetima treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za studente uključuje sljedeće dokumente: prijedlog ugovora o učenju potpisan od strane fakultetskog koordinatora, dokaz o znanju engleskog jezika, pismo motivacije (na engleskom jeziku), potvrda o prosjeku, sken pasoša i Europass CV (na engleskom jeziku).

Mail namjere za nastavno I nenastavno osoblje uključuje sljedeće dokumente: plan aktivnosti, pismo motivacije (na engleskom jeziku) dokaz o poznavanju engleskog jezika i Europass CV (na engleskom jeziku)

Lista fakultetskih koordinatora je dostupna na: https://iro.unmo.ba/incoming/erasmus-faculty-coordinators/

Ugovor o učenju: Ugovor o učenju dostupan na: https://iro.unmo.ba/dokumenti/ (treći dokument odozgo).

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDf formatu do 09.09.2022 u 23:59.

Svi ostali pozivi bit će naknadno objavljeni.

Kontakt

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
Univerzitetski Kampus
88104, Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 36 570 790

eMail: international[@]unmo[.]ba

Cookie Notice

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi at nibh rhoncus, tempor magna non, feugiat nisi.

Back to top