Mogućnost razmjene studenata na Sivas Džumhurijet Univerzitetu u Turskoj u zimskom semetseru 2022/23

Studenti moraju biti u statusu redovnog studenta na nekom od fakulteta ili studijskih programa Univerziteta.

Nominacije prvoupisanih studenata, imatrikulanata i apsolvenata neće biti razmatrane.

Zainteresovani za mobilnost na Sivas Džumhurijet Univerzitetu u Turskoj mogu se nominovati u oblasima jezika, ekonomije, mašinstva, psihologije i sociologije. Kvota za studente je 2.

Svi zainteresovani studenti koji žele da ostvare razmjenu sa Sivas Džumhurijet Univerzitetom treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za studente uključuje sljedeće dokumente: prijedlog ugovora o učenju potpisan od strane fakultetskog koordinatora, dokaz o znanju engleskog jezika, pismo motivacije (na engleskom jeziku), potvrda o prosjeku, sken pasoša i Europass CV (na engleskom jeziku).

Lista fakultetskih koordinatora je dostupna na: https://iro.unmo.ba/incoming/erasmus-faculty-coordinators/

Koristan link: https://erasmus.cumhuriyet.edu.tr/en/

Ugovor o učenju dostupan na: https://iro.unmo.ba/dokumenti/ (treći dokument odozgo).

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDf formatu do 26.04.2022. do 23:59.

Svi ostali pozivi bit će naknadno objavljeni.

Kontakt

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
Univerzitetski Kampus
88104, Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 36 570 790

eMail: international[@]unmo[.]ba

Cookie Notice

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi at nibh rhoncus, tempor magna non, feugiat nisi.

Back to top