Mogućnost razmjene studenata i nastavnog osoblja na Univerzitetu u Ljeidi u zimskom semestru 2022/23

Po ovom pozivu mose se nominovati redovno upisani studenti Univerziteta kao i stalno uposleno nastavno najmanje u zvanju docenta.

Nominacije prvoupisanih studenta, apsolvenata i imatrikulanata se neće uzimati u obzir.

Oblasti na koje se može nominovati su mašinstvo i IT Studenti prvog I drugog ciklusa tri (3), nastavno osoblje  jedan (1).

Zainteresovani studenti i nastavno osoblje koji žele da ostvare razmjenu na Univerzitetu u Ljeidi treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za studente uključuje sljedeće dokumente: prijedlog ugovora o učenju potpisan od strane fakultetskog koordinatora, dokaz o znanju engleskog jezika, pismo motivacije (na engleskom jeziku), potvrda o prosjeku, sken pasoša i Europass CV (na engleskom jeziku).

Mail namjere za nastavno osoblje uključuje sljedeće dokumente: plan aktivnosti, pismo motivacije (na engleskom jeziku) dokaz o poznavanju engleskog jezika i Europass CV (na engleskom jeziku).

Lista fakultetskih koordinatora Univerziteta je dostupna na: https://iro.unmo.ba/incoming/erasmus-faculty-coordinators/

Koristan   link: http://www.udl.cat/serveis/ori/estudiantat_estranger/eng/erasmus.html

Ugovor o učenju dostupan na: https://iro.unmo.ba/dokumenti/ (treći dokument odozgo).

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDF formatu do 22.04.2022. godine.

Kontakt

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
Univerzitetski Kampus
88104, Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 36 570 790

eMail: international[@]unmo[.]ba

Cookie Notice

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi at nibh rhoncus, tempor magna non, feugiat nisi.

Back to top