Mogućnost razmjene studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja na Univerzitetu u Ljeidi i Univerzitetu u Primorskoj

Studenti moraju biti u statusu redovnog studenta na nekom od fakulteta ili studijskih programa Univerziteta. Nastavno osoblje se može nominovati za mobilnosti u svrhu predavanja ili osposobljavanja dok nenastavno osoblje se može nominovati isključivo za mobilnost u svrhu osposobljavanja.

Nominacije prvoupisanih studenata, imatrikulanata i apsolvenata neće biti razmatrane.

Razmjena se može ostvariti sa sljedećim Univerzitetema, u skladu sa navedenim oblastima, kategorijama i kvotama:

Nominacije prvoupisanih studenata, imatrikulanata i apsolvenata neće biti razmatrane.

Univerzitet u Primorskoj – turizam – studenti prvog ciklusa - (3) mobilnost u svrhu predavanja - (3), mobilnost u svrhu osposobljavanja (3) U ovoj mreži iz BiH učestvuju jos I Univerzitet u Sarajevu, Univerzitetu Zenici, Univerzitetu u Tuzli, Univerzitetu u Istočnom Sarajevu I Univerzitet u Banja Luci.

Univerzitet u Ljeidi - mašinstvo, IT - studenti prvog ciklusa (2), mobilnost u svrhu predavanja - (1)

Svi zainteresovani studenti, nastavno i nenastavno osoblje koji žele da ostvare razmjenu u ljetnom semestru 2021/22 na Univerzitetu u Primorskoj ili Univerzitetu u u Ljeidi treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za studente uključuje sljedeće dokumente: prijedlog ugovora o učenju potpisan od strane fakultetskog koordinatora, dokaz o znanju engleskog jezika, pismo motivacije (na engleskom jeziku), potvrda o prosjeku, sken pasoša i Europass CV (na engleskom jeziku).

Studenti koji dolaze sa fakulteta koji imaju odsjeke, prilikom izrade ugovora o učenju, a prije nego što koordinator fakulteta potpiše ugovor o učenju, treba da se za odabir predmeta konsultuju sa šefom njihovog odsjeka.

Lista fakultetskih koordinatora je dostupna na: https://iro.unmo.ba/incoming/erasmus-faculty-coordinators/

Ugovor o učenju dostupan na: https://iro.unmo.ba/dokumenti/ (treći dokument odozgo)

Mail namjere za nastavno i nenastavno osoblje uključuje sljedeće dokumente: plan aktivnosti, pismo motivacije (na engleskom jeziku) dokaz o poznavanju engleskog jezika i Europass CV (na engleskom jeziku).

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDf formatu do 10.11.2021. do 23:59.

Svi ostali pozivi bit će naknadno objavljeni.

Kontakt

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
Univerzitetski Kampus
88104, Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 36 570 790

eMail: international[@]unmo[.]ba

Cookie Notice

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi at nibh rhoncus, tempor magna non, feugiat nisi.

Back to top