Mogućnost razmjene studenata na Univerzitetskom koledžu za poduzetništvo i administraciju u Lublinu u ljetnom semestru 2021/22 - produžen rok

WSPA
WSPA

Nominovati se mogu samo redovni studenti prvog i drugog ciklusa ekonomije. Kvota je 3.

Nominacije studenta koji su tek upisali jedan od fakulteta Univerziteta, apsolvenata i imatrikulanata neće biti uzimane u obzir.

Svi zainteresovani studenti koji žele da ostvare razmjenu na Univerzitetskom koledžu  za poduzetništvo i administraciju u Lublinu treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere. Mail namjere za studente uključuje sljedeće dokumente: pismo motivacije (na engleskom jeziku), potvrda o prosjeku, dokaz o znanju engleskog jezika, prijedlog ugovora o učenju, sken pasoša i Europass CV (na engleskom jeziku).

Lista fakultetskih koordinatora Univerziteta je dostupna na: https://iro.unmo.ba/ba/incoming/erasmus-faculty-coordinators/

Ugovor o učenju dostupan na: https://iro.unmo.ba/dokumenti/ (treći dokument odozgo)

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDF formatu do 12.11.2021.godine. 

Kontakt

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
Univerzitetski Kampus
88104, Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 36 570 790

eMail: international[@]unmo[.]ba

Cookie Notice

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi at nibh rhoncus, tempor magna non, feugiat nisi.

Back to top