Mogućnosti razmjene studenata, nastavnog i administrativnog osoblja Univerziteta u ljetnom semestru akademske 2019/20

U sklopu KA 107 Erasmus+ akcije međunarodne kreditne mobilnosti, studenti, nastavnici i administrativno osoblje Univerziteta mogu da apliciraju za razmjenu sa različitim Univerzitetima u Evropskoj Uniji u ljetnom semestru akademske 2019/20.

Razmjena se može ostvariti sa sljedećim Univerzitetema, u skladu sa navedenim oblastima, kategorijama i kvotama:

Univerzitet u Ankoni – poljoprivreda, prirodne nauke, biznis i administracija, građevina, mašinstvo i IT - studenti prvog i drugog ciklusa (2),

Univerzitet u Bolonji - sve oblasti koje se izučavaju na Univerzitetu u Bolonji koje su zvanično date kao ponuda na engleskom jeziku – studenti prvog ciklusa (1),

Vytautas Magnus Univerzitet, Litvanija – poljoprivreda, ekologija, građevina, ekonomija, biologija – akademsko osoblje (1)

JAMK Univerzitet primjenjenih nauka – građevina – studenti prvog i drugog ciklusa (2) akademsko osoblje (1), administrativno osoblje (1)

Oblasti koje Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru nudi dolaznim studentima na engleskom jeziku, te iz kojih se može ostvariti mobilnost, su: poljoprivreda, pravo, biologija, poslovna informatika, hemija, građevina, ekonomija, engleski jezik i književnost, zdravstvena njega, dizajn interijera, mašinstvo, sport i zdravlje, turizam, turski jezik i književnost i određeni predmeti iz oblasti njemačkog jezika, komunikologije i bosanskog jezika.

Svi zainteresovani studenti, nastavno i administrativno osoblje koji žele da ostvare razmjenu sa navedenim Univerzitetima treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za studente uključuje sljedeće dokumente: prijedlog ugovora o učenju potpisan od strane fakultetskog koordinatora, dokaz o znanju engleskog jezika, pismo motivacije (na engleskom jeziku), potvrda o prosjeku, sken pasoša i Europass CV (na engleskom jeziku).

Lista fakultetskih koordinatora je dostupna na: https://iro.unmo.ba/incoming/erasmus-faculty-coordinators/

Mail namjere za nastavno i administrativno osoblje uključuje sljedeće dokumente: plan aktivnosti, pismo motivacije (na engleskom jeziku) dokaz o poznavanju engleskog jezika i Europass CV (na engleskom jeziku).

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDf formatu do 05.10.2019. Svi ostali pozivi bit će naknadno objavljeni.

Kontakt

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
Univerzitetski Kampus
88104, Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 36 570 790

eMail: international[@]unmo[.]ba

Cookie Notice

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi at nibh rhoncus, tempor magna non, feugiat nisi.

Back to top