Mogućnost razmjene studenata, nastavnog i administrativnog osoblja na Univerzitetu u Leonu

Leon

Nominovati se mogu samo redovno upisani studenti Univerziteta, kao i stalno uposleno akademsko i administrativno osoblje.

Aplicirati se može na sve oblasti koje se izučavaju na Univerzitetu u Leonu a koje su zvanično date kao ponuda na engleskom jeziku. Kvota za studente je 6, kvota za nastavno osoblje je 1 dok je kvota za administrativno osoblje 1.

Zainteresovani studenti, nastavno i administrativno osoblje koji žele da ostvare razmjenu na Univerzitetu u Leonu treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za studente uključuje sljedeće dokumente: prijedlog ugovora o učenju potpisan od strane fakultetskog koordinatora, dokaz o znanju engleskog jezika, pismo motivacije (na engleskom jeziku), potvrda o prosjeku, sken pasoša i Europass CV (na engleskom jeziku).

Lista fakultetskih koordinatora je dostupna na https://iro.unmo.ba/incoming/erasmus-faculty-coordinators/

Mail namjere za nastavno i administrativno osoblje uključuje sljedeće dokumente: plan aktivnosti, pismo motivacije (na engleskom jeziku) dokaz o poznavanju engleskog jezika i Europass CV (na engleskom jeziku).

Korisni linkvi: www.studyinleon.es  i www.unileon.es/internacional 

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDF formatu do 05.10.2019. godine. Ostali pozivi će biti naknadno objavljeni.

Kontakt

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
Univerzitetski Kampus
88104, Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 36 570 790

eMail: international[@]unmo[.]ba

Cookie Notice

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi at nibh rhoncus, tempor magna non, feugiat nisi.

Back to top