Program Best of South-East

Best of South East

U kontekstu programa za stipendiranje za jugoistočnu Evropu (Best of South-East) studenti ili diplomci ekonomije, poslovanja ili prava, sa akreditiranih univerziteta u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji imaju priliku da studiraju na Univerzitetu u Grazu, godinu dana.

Ovaj projekat nudi jedinstvene mogućnosti studentima i diplomcima poslovne ekonomije i pravnog obrazovanja pružajući im akademsku obuku i obrazovanje na Univerzitetu u Grazu u kombinaciji sa radnim iskustvom i obukom u Steiermärkische Sparkasse banci.

Trajanje oba programa je 12 mjeseci tokom kojih će fokus biti na praktičnoj obuci u kombinaciji sa odabranim kursevima na Univerzitetu u Grazu, dok će se pripravnici fokusirati na studije na Univerzitetu u Grazu sa praktičnim iskustvom u obliku pripravničkog staža na ljeto 2021. godine, te dobijaju priliku za učestvovanje na kursevima njemačkog jezika, kao i raznim kulturnim i društvenim događajima tokom cijele godine.

Za prijavu ili više Informacija posjetite link ispod ili pošaljite email na :

Mag. Christa Grassauer. christa.grassauer@uni-graz.at 

Link za aplikaciju

Zadnji rok za prijavu: 05.12.2019, 13h prema Srednjoevropskom vremenu.

Kontakt

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
Univerzitetski Kampus
88104, Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 36 570 790

eMail: international[@]unmo[.]ba

Cookie Notice

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi at nibh rhoncus, tempor magna non, feugiat nisi.

Back to top