Stipendije na master programu Univerziteta u Lleidi

Lleida

Stipendija uključuje puni trošak registracije, administrativnih taksi, osiguranje te 2000€ za hranu i smještaj. Isplaćivati u dvije rate - prva od 1000€ pri dolasku, a druga rata pri početku drugog semestra.

Svi kandidati dužni su pribaviti zdravstveno osiguranje, te platiti troškove taksi prije upisa.

Sve aplikacije će se ocjenjivati prema sljedećim kriterijima:

• Prepis ocjena (do 4 boda)

• CV (3 boda)

• Kandidati sa akademskim zvanjem na jednom od univerziteta sa kojima Univerzitet u Lleidi ima potpisan sporazum. ( 0.5 bodova)

Apliciranje se vrši elektronskim putem.

Aplikacijski formular i više informacija

Krajnji rok za apliciranje je 5.april 2019.godine.

Kontakt

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
Univerzitetski Kampus
88104, Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 36 570 790

eMail: international[@]unmo[.]ba

Cookie Notice

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi at nibh rhoncus, tempor magna non, feugiat nisi.

Back to top