Otvorene aplikacije za osmu Međunarodnu ljetnu školu Mostar iz međunarodnih ljudskih prava i socijalnog poduzetništva

International Summer School in Mostar

Osma po redu Međunarodna ljetna škola u Mostaru će se održati u periodu od 1. do 13. juna 2020. godine na Sveučilištu u Mostaru. Fokus ovogodišnje ljetne škole će biti na najozbiljnijim međunarodnim zločinima i socijalnom poduzetništvu. Po završetku ljetne škole studentima će biti dodijeljeno 7.5 ECTS.

Rok za podnošenje aplikacija za studente Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru i Sveučilišta u Mostaru je 15. april 2020.

Pravo prijave imaju svi redovno upisani studenti dodiplomskog studija koji mogu da prate predavanja na engleskom jeziku. Predavanja iz međunarodnih ljudskih prava i socijalnog poduzetništva su osmišljena za studente dodiplomskog studija sa naglaskom na društvene nauke, pravo, političke i humanističke nauke. Socijalno poduzetništvo je također pogodno za studente tehničkih fakulteta.

On line aplikacija na LINK.

Više o ljetnoj školi na https://www.usn.no/english/academics/summer-schools/international-summer-school-mostar/ 

Kontakt

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
Univerzitetski Kampus
88104, Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 36 570 790

eMail: international[@]unmo[.]ba

Cookie Notice

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi at nibh rhoncus, tempor magna non, feugiat nisi.

Back to top