Mogućnost razmjene nenastavnog osoblja na Wszechnica Polska Univerzitetu u Varšavi u ljetnom semesteru 2019/20

Wszechnica Polska

Nominovati se može samo stalno uposleno nenastavno osoblje Univerziteta. Oblasti za koje je moguće aplicirati je engleski jezik. Kvota je jedan.

Zainteresovano nenastavno osoblje koji žele da ostvare razmjenu na Wszechnica Polska Univerzitetu u Varšavi treba da se javi u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za nastavno osoblje uključuje sljedeće dokumente: plan aktivnosti, pismo motivacije (na engleskom jeziku) dokaz o poznavanju engleskog jezika i Europass CV (na engleskom jeziku).

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDF formatu do 09.01.2020. godine.

Kontakt

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
Univerzitetski Kampus
88104, Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 36 570 790

eMail: international[@]unmo[.]ba

Cookie Notice

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi at nibh rhoncus, tempor magna non, feugiat nisi.

Back to top