Angažman studenta u Kancelariji za međunarodnu saradnju

UNMO

Jedan student će biti angažovan u Kancelariji za međunarodnu saradnju na godinu dana. Obavljati će poslove iz domena Kancelarije. Student će biti odgovoran za sljedeće aktivnosti: korespodenciju sa međunarodnim organizacijama, obradu informacija, ažuriranje web stranice, itd.

Zainteresovani moraju zadovoljiti sljedeće uslove:

- Status redovnog studenta na bilo kojem od Fakulteta Univerziteta;

- Aktivno znanje engleskog jezika;

- Poznavanje rada na kompjuteru;

Zainteresovani studenti su dužni priložiti potvrdu o statusu redovnog studenta, pismo motivacije i potvrdu o znanju jezika i rada na kompjuteru.

Potrebnu dokumentaciju studenti mogu dostaviti svakim radnim danom do 07.01.2020. godine u periodu od 07:30 do 15:00 u Kancelariju za međunarodnu saradnju (Rektorat, prizemlje, prva vrata desno) ili putem e-maila: international@unmo.ba 

Nakon zatvaranja poziva, studenti će biti pozvani na testiranje znanja engleskog jezika i kompjuterske pismenosti. Studenti koji zadovolje na testu biti će pozvani na intervju.

Kontakt

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
Univerzitetski Kampus
88104, Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 36 570 790

eMail: international[@]unmo[.]ba

Cookie Notice

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi at nibh rhoncus, tempor magna non, feugiat nisi.

Back to top