IRO UNMO BLOG: doc.dr. Alisa Hadžiabulić

IRO UNMO BLOG: doc.dr. Alisa Hadžiabulić

Doc dr. Alisa Hadžiabulić je u periodu od 25.4. do 29.4. 2022. u okviru Erasmus programa KA107, boravila na CULS-u Univerzitetu prirodnih nauka u Pragu, na Fakultetu za tropske agronauke. Predavanja su obuhvatala temu Endemskih biljnih vrsta Hercegovine i njihove moguće upotrebe kao ukrasnih biljaka. Osim predavanja organizovanih za studente ovog fakulteta, sa profesorima i menadžmentom se razgovaralo o unapređenju i nastavku već postojeće saradnje između ove dvije institucije.

Ovom prilikom predstavljene su i mogućnosti razmjene studenata na Agromediteranskom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru.

Organizovana je posjeta Botaničkom vrtu grada Praga, ali i samog Fakulteta s obzirom da institucija ima izuzetno dobro uređen botanički vrt koji se koristi u edukacione i naučno istraživačke svrhe. Osim na Fakultetu tropskih agronauka, posjećene su laboratorije na fakultetu prehrambenih tehnologija.

Kontakt

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
Univerzitetski Kampus
88104, Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 36 570 790

eMail: international[@]unmo[.]ba

Cookie Notice

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi at nibh rhoncus, tempor magna non, feugiat nisi.

Back to top