IRO UNMO BLOG: doc. dr. Adi Maslo

IRO UNMO BLOG: doc. dr. Adi Maslo

Doc.dr. Adi Maslo u sklopu Erasmus+ programa posjetio je Univerzitet Niğde Ömer Halisdemir. Cilj nastvane razmjene bio je 8 satni seminar za obuku studenata. U skolopu sedmodnevnog putovanja doc.dr. Adi Maslo je posjetio i Rektoratu Univerziteta Ömer Halisdemir u gradu Niğde, Kancelariju za međunaordnu saradnju Univerziteta Ömer Halisdemir te Fakultet za nauku i umjetnost (odsjek Engleski jezik i književnosti.

Poseban fokus posjete, pored pojačane sardnje između dvije institucije, bio je na promociji Erasmus+ programa za nastavno/administrativno osoblje i studente, te promociji Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Kontakt

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
Univerzitetski Kampus
88104, Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 36 570 790

eMail: international[@]unmo[.]ba

Cookie Notice

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi at nibh rhoncus, tempor magna non, feugiat nisi.

Back to top