IRO UNMO BLOG: Adela Proho

IRO UNMO BLOG: Adela Proho

Organizovana je dobrodošlica za sve učesnike i registracija, nakon čega je počela prezentacija Univerziteta u Almeriji i partnerskih univerziteta.

Nakon usmene prezentacije prikazan je kraći film o jeziku (kratki kurs Španskog jezika), kulturi i historiji Španije, sa naglaskom na područje Almerije i okoline.

Organizovan je obilazak kampusa Univerziteta, nakon čega je bio i obilazak grada sa vodićem.

-Promocija matičnih univerziteta učesnika XI međunarodne sedmice u Almeriji.

Mnogi učesnici su iskazali interes za dolazak u Bosnu i Hercegovinu i na naš Univerzitet. Rado su uzeli ponuđeni promotivni materijal našeg Univerziteta i uzeli kontakt informacije. Tu su ostvareni novi kontakti sa ljudima zaposlenim na drugim Univerziteta iz raznih zemalja.

-Učestvovali smo u radionici na temu međunarodne razmjene u očima studenata, gdje su gosti bili studenti iz raznih zemalja koji su trenutno na razmjeni na Univerzitetu u Almeriji, ali i studenti koji su bili dio razmjene u proteklom periodu. Studenti su iznijeli prednosti razmjene, te istakli da planiraju ponovo aplicirati za istu, jer im život i studij u drugim državama daje bogatstvo življenja u različitim kulturama i običajima, učenje različitih jezika i sl.

- Diskusija na temu: međunarodna kreditna mobilnost sa partnerskim državama KA171- UAL: iskustva (uključenje gostiju putem linka).

- Implementacija i upravljanje ICM projektom: praktična pitanja, izazovi i dobre prakse.

U konačnici, sve pohvale za organizatore XI međunarodne  sedmice na Univerzitetu u Almeriji, koji su se dokazali kao odlični domaćini i koji su se potrudili da nam posjetu Almeriji ispune divnim sadržajima i uspomenama.

Kontakt

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
Univerzitetski Kampus
88104, Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 36 570 790

eMail: international[@]unmo[.]ba

Cookie Notice

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi at nibh rhoncus, tempor magna non, feugiat nisi.

Back to top