Skip to main content

3. Sedmica međunarodne saradnje na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru

3. Sedmica međunarodne saradnje na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru
3. Sedmica međunarodne saradnje na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru

Danas završava 3. Sedmica međunarodne saradnje na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, tokom koje je Kancelarija za međunarodnu saradnju organizovala niz aktivnosti u cilju promovisanja Erasmus+ programa. Volonteri studentske organizacije ESN Mostar su također organizovali par radionica.

Tokom Sedmice od 14. do 18. 10. na Univerzitetu su boravili predstvanici 27 Univerziteta iz Evropske Unije i Republike Turske iz ukupno 14 zemalja, koji su predstavili svoje Univerzitete studentima i uposlenicima Univerziteta.

Studenti su imali priliku da se upoznaju sa studentima koji su već bili na razmjeni i koji su prezentovali svoja iskustva studenata na razmjeni. Prisustvovali su prezentacijama programskih stipendija Republike Turske, SAD, Francuska i DAAD i posjetili su Sajam stipendija u Sarajevu.

Također je promovisana i Međunarodna ljetna škola u Mostaru iz oblasti ljudskih prava i socijalnog poduzetništva, koja se održava već sedam godina i rezultat je saradnje Univerziteta, Univerziteta jugoistočne Norveške i Sveučilišta u Mostaru.
Više od 200 studenta je učestvovalo u aktivnostima tokom Sedmice.

Cookie Notice

Please note that on our website we use cookies necessary for the functioning of our website, cookies that optimize the performance. To learn more about our cookies, how we use them and their benefits, please read our Cookie Policy.

Back to top