Skip to main content

Studij Zdravstvena njega- Razgovor sa Arminom Đulićem

Studij Zdravstvena njega- Razgovor sa Arminom Đulićem
Studij Zdravstvena njega- Razgovor sa Arminom Đulićem

Povodom Dana medicinskih sestara razgovarali smo sa studentom Studija Zdravstvene njege. Student Armin Đulić kroz razgovor je obrazložio zašto se odlučio da svoje školovanje nastavi na ovom studiju, koliko je važna uloga zdravstvenih radnika u društvu, da li postoji svijest o važnosti kvalitetnog i stručnog medicinskog osoblja, i na kraju je istakao šta on čini za studij kao student.

 

Šta te potaklo da upišeš Studij Zdravstvene njege?

Ponajviše sam upisao Studij Zdravstvene njege zbog toga što sam porodično okružen sa medicinskim radnicima. Njihov doprinos zajednici me je i samog motivisao da budem jedan od njih te da nesebično odvojim dio sebe za profesiju kojoj je potrebno puno ljubavi. Pored toga, jedan novi izazov je bio što se na Univerzitetu pojavila prilika za nešto novo a ja sam želio to da iskoristim.

Šta posebno voliš u ovoj profesiji?

Kod ove profesije veoma je bitno da se zavoli način rada u kojem na prvo mjesto se stavlja ljudski život i očuvanje zdravlja. Jednako bitno je baviti se i javnom prevencijom, jer to je jedna od dužnosti zdravstvenih radnika.

Koliko je važna uloga zdravstvenih radnika u društvu?

Sama uloga zdravstvenih radnika je velika, naročito u periodu pandemije u kojem se nalazimo. Društvo kojim smo okruženi je veoma kompleksno i sam pristup istom je veoma specifičan.  U društvu ni sami vjerovatno nismo svjesni koliko razgovora obavimo ,,neformalnih'', a da se dotiču zdravlja i načina života.

Da li postoji svijest o važnosti kvalitetnog i stručnog medicinskog osoblja?

Da je ovo pitanje postavljeno prije perioda pandemije mislim da bi odgovor bio drugačiji. Međutim u vrijeme pandemije mislim da su ljudi shvatili koliko je bitno imati kvalitetno i stručno osoblje. Sam odnos medicinskog osoblja prema ljudima se podiže na neki novi nivo i smatram da kroz našu stručnu praksu koju smo obavljali imali smo mogućnost da vidimo i naučimo dosta toga od kvalitetnog kadra. 

 

U generalnom osvrtu na kraju četvrte godine moram da naglasim da naš studij ima veoma aktivnu asocijaciju koja broji preko dvadeset članova i koja uzima učešće na raznim projektima. Također, kvalitetan kadar profesora i asistenata mislim da može dati samo pozitivnu produkciju kvalitetnog domaćeg kadra.

Kontakt

Džemal Bijedić University of Mostar
University Campus
88104, Mostar
Bosnia and Herzegovina

Phone: +387 36 570 790

eMail: international[@]unmo[.]ba

Cookie Notice

Please note that on our website we use cookies necessary for the functioning of our website, cookies that optimize the performance. To learn more about our cookies, how we use them and their benefits, please read our Cookie Policy.

Back to top