Skip to the content
 • 25 Erasmus+ mreža međunarodne kreditne mobilnosti
 • 9 Erasmus+ projekta izgradnje kapaciteta
 • 13 bilateralnih Mevlana programa razmjene sa visokoškolskim institucijama iz R. Turske
 • 2 IPA projekta
 • 1 FP7
 • 1 FP6
 • 2 USAID projekat
 • 1 DAAD projekat
 • 1 EUREKA
 • 1 COST
 • 2 HORIZON