Skip to the content

Novosti/Vijesti

Weiser stipendije za 2019./2020.

Aplikacije za Weiser stipendije za 2019/2020. godinu na Univerzitetu u Mičigenu, SAD, su otvorene do 15.09.2019. Stipendija za kratkotrajne istraživač ...

Mogućnost razmjene studenata na Silesian Tehnološkom Univerzitetu

Mobilnost će se ostvarivati u akademskoj 2019/20. Nominovati se mogu samo redovno upisani studenti master ili doktorskog studija Univerziteta. Mobilno ...

Mogućnost razmjene nastavnog i administrativnog osoblja na Univerzitetu u Granadi

Nominovati se može samo stalno uposleno administrativno i nastavno osoblje Univerziteta. Nastavno osoblje mora biti najmanje u zvanju docenta. Oblast ...

Mogućnost razmjene nastavnog i administrativnog osoblja na Katoličkom Univerzitetu u Lilu

Nominovati se može samo stalno uposleno nastavno i administrativno osoblje Univerziteta. Nastavno osoblje mora biti najmanje u zvanju docenta. Oblast ...